Stel cookie voorkeur in

Sophia Scholen

17-11-2017

Het college van bestuur van de Sophia Stichting en PCPO is verheugd te kunnen melden dat de fusie tussen de Sophia Stichting en Stichting PCPO officieel is goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Per 1 januari 2018 vormen we de nieuwe stichting Sophia Scholen.

Een nieuwe huisstijl

Voor Sophia Scholen wordt een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Een huisstijl die past bij het onderwijs, de diversiteit van alle Sophiascholen, de kinderen en de omgeving waarin we onderwijs aanbieden; de Duin- en Bollenstreek. Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers wordt onder andere het nieuwe logo van Sophia Scholen gepresenteerd.

Daarnaast staan alle Sophiascholen op ludieke wijze stil bij de fusie. Nadere informatie volgt!


Meerjarenbeleidsplan

De fusie vraagt om een nieuw meerjarenbeleidsplan. Een stip aan de horizon, voortbouwend op waar we nu staan. De Sophia Stichting hecht veel belang aan draagvlak voor de toekomstige koers en zal daarom vanaf 1 januari verschillende gremia rond de organisatie gaan betrekken in de ontwikkeling daarvan. Naar verwachting wordt het meerjarenbeleidsplan uiterlijk in juni 2018 vastgesteld en gepresenteerd.