Stel cookie voorkeur in

School op Seef

Op 9 maart 2016 heeft onderwijswethouder Kees van Velzen het School op Seef label uitgereikt aan onze school. Een mooi certificaat waarmee wij laten zien dat uw kinderen, onze leerlingen goede verkeerseducatie krijgen en daardoor veiliger (seef) deel kunnen nemen aan het verkeer.

Verkeersveiligheid

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. SCHOOL op SEEF omvat hoogwaardig en aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak. Het programma SCHOOL op SEEF biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende facetten (educatie, infrastructuur, communicatie, etc) hieraan te werken.

"Kinderen hebben recht op een veilige,
zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer"


Het programma heeft 7 doelstellingen
  • De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht
  • Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
  • Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
  • Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid
  • Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie
  • Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan
  • De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur


Bekijk ons Schoolactieplan Verkeer.