Stel cookie voorkeur in

De Vreedzame School

Kinderen krijgen een stem

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen en conflicten zonder geweld oplossen.

Wekelijkse les conflitoplossing en sociale competenties

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in conflictoplossing en de sociale competenties die daarvoor nodig zijn. Het is meer dan een lesmethode...

School als oefenplaats

Het is een visie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, de school en in de omgeving van de school. Zij leren vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De school fungeert dus als oefenplaats voor democratisch en actief burgerschap.           

www.devreedzameschool.nl