Stel cookie voorkeur in

Passend onderwijs

De beste kansen voor élk kind

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passend onderwijs.

Zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken als een kind extra ondersteuning nodig heeft dat buiten de basisondersteuning valt. Ouders worden vanaf het begin tot het eind bij dit proces betrokken: u kent uw kind immers het beste.

Samenwerkingsverband

Om elk kind een goede plek te bieden, werken alle basisscholen en speciale scholen in de regio met elkaar samen. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek.

Basisondersteuning

Schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan ondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Elke school heeft een eigen ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben, kan worden georganiseerd.


Meer informatie kunt u vinden door te klikken op onderstaande links:

Rijksoverheid

Samenwerkingsverband
 

De route

Om passend onderwijs snel en goed te kunnen organiseren, heeft het Samenwerkingsverband een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen:

1 Het begint bij de leerkracht

Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling van een kind stagneert en gaat samen met ouders op zoek naar een juiste aanpak.

2 Met hulp van de intern begeleider (ib’er)

Als een leerkracht de leerling niet zelf verder kan helpen, roept hij de hulp in van de intern begeleider van de school. Deze maakt een analyse en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en betrekken van u als ouders van groot belang. De ib’er voert vervolgens de regie over het afgesproken traject.

3 Met hulp van het ondersteuningsteam (OT)

Als zowel de leerkracht als de ib’er en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het ondersteuningsteam ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en ib’er, kan zo’n team bestaan uit de directeur van de school, een onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft. De afspraken over de aanpak, wordt een arrangement genoemd. Afhankelijk van wat er nodig is, kan dit op vele manieren worden vormgegeven:

  • hulp die een school zelf kan bieden
  • hulp die een school kan bieden met expertise van buiten
  • verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening