Stel cookie voorkeur in

Onderwijsvisie

Wij staan voor adaptief onderwijs. Deze vorm van onderwijs voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen; relatie, competentie en autonomie.

Relatie

Op onze school voelen kinderen zich veilig en weten zich geaccepteerd. Een goede relatie met de leerkracht en andere leerlingen vinden wij enorm belangrijk.

Competentie

Op onze school ontdekken en leren kinderen dat ze taken aankunnen. En als kinderen zich competent voelen, vergroot dit het zelfvertrouwen.

Autonomie

Op onze school werken kinderen aan hun zelfstandigheid en kunnen daardoor hun leergedrag sturen. De mate waarin dit gebeurt, is voor elk kind anders. De ruimte die de leerkracht de leerling geeft, sluit altijd aan bij de behoefte aan autonomie van de leerling.

Onze missie

De school waar kinderen zich
thuis voelen!