Stel cookie voorkeur in

Bibliotheek in school

De Antoniusschool hecht veel waarde aan lezen. Lezen maakt nieuwsgierig en zet aan tot meer leren! Onze school werkt samen met de Bibliotheek aan leesbevordering van onze leerlingen. Het doel is een kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.

Wij willen kinderen nog meer het plezier van lezen meegeven, hun leesvaardigheid bevorderen en het belang van lezen in laten zien. Dat dit in de praktijk lastig is weten wij maar al te goed. Daarom kiest de Antonius voor de samenwerking met de bibliotheek en werken wij structureel en opbrengstgericht aan aantoonbaar beter lees-, taal-, informatie- en mediavaardigheden van leerlingen. 

Meten is weten: de Monitor

Jaarlijks nemen wij onder de leerlingen van de groepen 4-8 de leesmonitor af. Hiermee krijgen wij zicht op het leesgedrag (op school en thuis) van de onze leerlingen. Experts vanuit de bibliotheek analyseren de gegevens en worden met de directie en leescoördinator besproken, waarna de verbeterpunten opgenomen worden in het leesprogramma.

Boekenhoek voor kleuters en groep 3

Met behulp van 'biebmoeders en -vader' brengen alle kleuters en groep 3 leerlingen iedere woensdagmorgen een bezoek aan onze eigen bibliotheek voor het ruilen en uitzoeken van een prentenboek. Het uitgezochte boek mag mee naar huis.

Alle leerlingen van de Antonius zijn lid van de bibliotheek!

Voor meer informatie over de Bibliotheek op school verwijs ik u naar

www.debibliotheekopschool.nl

Een parel in de school