Stel cookie voorkeur in

Schooltijden en vakanties

Groepen 1 t/m 4 

Maandag     8.30-12.00 uur en 12.45-14.45 uur
Dinsdag       8.30-12.00 uur en 12.45-14.45 uur                                                 
Woensdag   8.30-12.15 uur
Donderdag  8.30-12.00 uur en 12.45 -14.45 uur
Vrijdag         8.30-12.00 uur

Groepen 5 t/m 8

Maandag     8.30-12.00 uur en 12.45 -14.45 uur
Dinsdag       8.30-12.00 uur en 12.45 -14.45 uur
Woensdag   8.30-12.15 uur
Donderdag  8.30-12.00 uur en 12.45 -14.45 uur
Vrijdag         8.30-12.00 uur en 12.45 -14.45 uur

Speelkwartier

Gedurende de ochtenden kunnen de kinderen genieten van het speelkwartier. Dit pauzemoment is echter gesplitst, vanwege het grote aantal kinderen. Tijdens het speelkwartier is voldoende toezicht aanwezig.

Start van de dag!

Na de bel van 8.20 uur wordt de buitendeur van de kleuteringang geopend. De kleuters kunnen dan, net als de overige kinderen, naar binnen. Om 8.30 uur is het de bedoeling dat alle kleuters op school zijn.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn vanaf vijftien minuten voor aanvang van de lessen van harte welkom op het schoolplein. Dan zal er een leerkracht aanwezig zijn en een oogje in het zeil houden.

Als de schoolbel om 8.20 uur luidt, gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. De leerkracht ontvangt de leerlingen in de groep. Om 8.30 uur gaat de tweede bel; dan zijn de kinderen in de groep en starten de lessen.

Vakanties & studiedagen 2019-2020

Herfstvakantie                   21 oktober t/m 25 oktober

Kerstvakantie                     23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie             24 februari t/m 28 februari

Pasen                                  10 april t/m 13 april

Meivakantie                        27 april t/m 8 mei

Hemelvaart                         21 mei t/m 22 mei

Pinksteren                             1 juni

Zomervakantie                    20 juli t/m 31 augustus

 

Studiedagen

Maandag 28 oktober 2019

Vrijdag 20 december 2019

Vrijdag 21 februari 2020

Woensdag 25 maart 2020

Maandag 29 juni 2020

 

 Vakantierooster 2020-2021

 Studiedagen

 Maandag 14 september 2020

 Vrijdag 16 oktober 2020

 Woensdag 18 november 2020

 Vrijdag 19 februari 2021

 Maandag 26 april 2021

 Woensdag 23 juni 2021