Stel cookie voorkeur in

Leerlingenraad

De Antoniusschool bevordert betrokkenheid van de leerlingen met een leerlingenraad. Jaarlijks worden er in september rond Prinsjesdag verkiezingen gehouden in de groepen 5 t/m 8 en vertegenwoordigt één leerling zijn/haar groep in de raad. Op deze manier maken de leerlingen spelenderwijs kennis met democratische beginselen.

Een eigen stem

De kinderen voelen zich op deze manier verantwoordelijk voor schoolse zaken en krijgen meer inzicht in de organisatie van de school. Hiermee leveren de kinderen een goede bijdrage aan de kwaliteitszorg en hebben zij een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Door de kinderen mee te laten denken over praktische schoolse zaken ondervinden de leerlingen wat realistisch en haalbaar is.

Actief burgerschap

Met een leerlingenraad werken we gericht aan actief burgerschap. Het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die het kleine of grote algemene belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt.

Dit zijn wij!